Home

Welkom op de site van Dressuurstal Alain Rauw! Alain zijn passie voor paarden dateert niet van gisteren: als kind was hij al vaker in maneges te vinden dan thuis en toen hij 18 werd nam hij dienst bij de toenmalige Rijkswacht, met als enige doel beroepshalve ruiter worden. Op een bepaald ogenblik kwam hij voor een moeilijke keuze te staan: definitief naar een Duitse dressuurstal vertrekken of in België blijven. Door omstandigheden werd het België. Hij werd onderrichter in de cavalerieschool te Brussel. Het lesgeven en het trainen van een rijkswachtpaard was niet altijd even vanzelfsprekend. Maar tijdens de weekends naam hij regelmatig met enig succes deel aan dressuurwedstrijden. Naast zijn beroepsmatige verplichtingen gaf hij ook les aan verscheidene combinaties en reed hij ook paarden voor eigenaars. Omdat die activiteiten groeiden en omdat het professionalisme bij de cavalerie verdween zag Alain al snel dat de toekomst ergens anders lag. Hij verliet de Politie en in de zomer van 2006 werd, midden in de Herseltse bossen, de perfecte locatie gevonden: een voormalige witloofboerderij met een grote geïsoleerde hal, plaats voor boxen en weides op een oppervlakte van bijna 5 ha. Op termijn wordt er nog een buitenpiste van 20x60 aangelegd en een stapmolen geïnstalleerd. Zijn doel is om constructief met paarden bezig te zijn en er tekenen zich een aantal hoofdlijnen af: kennis en vaardigheden overdragen aan anderen, combinaties naar een hoger niveau brengen, jonge paarden africhten, paarden uitbrengen op wedstrijden en, op langere termijn, een poging wagen in het fokken. Alain is verder nog docent in het Syntra Midden Vlaanderen en in de Vlaamse Trainer School waar hij verantwoordelijk is voor verschillende hippische vakken. Hij behaalde zijn diploma trainer A in 2004. Opleiding is heel belangrijk. Daarom engageert hij zich ook voor de brevettenwerking van de VLP. Want alles begint bij een goede basis. Daarnaast is hij ook dressuurjury en probeert hij nog tijd te vinden om een aantal dressuurproeven van militarywedstrijden te jureren.